FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मिति २०८१/०१/०९ गतेको ३७औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ८०/८१ PDF icon ३७औं कार्यपालिका बैठक
मिति २०८०/१२/०४ गतेको ३६औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ८०/८१ PDF icon ३६औं कार्यपालिका बैठक
मिति २०८०/११/०३ गतेको ३५औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ८०/८१ PDF icon ३५औं कार्यपालिका बठैक
मिति २०८०/१०/१४ गतेको ३४औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ८०/८१ PDF icon ३४औं कार्यपालिका बैठक
मिति २०८०/१०/०४ गतेको ३३औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ८०/८१ PDF icon ३३औं कार्यपालिका बैठक
मिति २०८०।०९/२३ गतेको ३२औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ८०/८१ PDF icon ३२ औं कार्यपालिका बैठक
मिति २०८०।०८।२५ गतेको ३१औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ८०/८१ PDF icon ३१औं कार्यपालिका बैठक