FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, २०७८/७९

७७/७८ 06/25/2021 - 15:29 PDF icon बजेट 2078-79.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८/७९

७७/७८ 06/25/2021 - 14:09 PDF icon निति तथा कार्यक्रम 2078-79.pdf

मंगला गाउँपालिकाको शिर्षकगत खर्चको फाँटबारी

७७/७८ 04/29/2021 - 12:29 PDF icon मंगला गा.पा शिर्षकगत खर्चको फाँटबारी.pdf

मंगला गाउँपालिकाको वडास्तरीय खर्चको फाँटबारी

७७/७८ 04/29/2021 - 12:28 PDF icon मंगला गा.पा को वडास्तरीय खर्चको फाँटबारी.pdf

मंगला गाउँपालिकाको शिर्षकगत खर्चको फाँटबारी

७७/७८ 04/29/2021 - 12:22 PDF icon मंगला गा.पा शिर्षकगत खर्चको फाँटबारी.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/24/2020 - 16:01 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०७७.७८.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/27/2019 - 14:19 PDF icon आ.व. ०७६।०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को प्रस्तावित बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/27/2019 - 11:08 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६.२०७७.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र प्रगति विवरण

७५/७६ 08/09/2018 - 12:53 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र प्रगति विवरण.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४-२०७५ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट बक्तव्य

७४/७५ 03/14/2018 - 16:59 PDF icon Budget Speech 2074-2075.pdf