FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदिजन्य पदार्थ उत्खन गरि विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 01/07/2022 - 14:48 PDF icon नदिजन्य.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७८/७९ 12/31/2021 - 18:31

नदिजन्य पदार्थ उत्खन गरि विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७८/७९ 12/17/2021 - 15:08 PDF icon नदिजन्य पदार्थ tender.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (श्री काश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स)

७८/७९ 11/17/2021 - 13:38 PDF icon काश्यप निर्माण सेवा

Electronic Bids Invitation for the : Construction Ranbang Health Post

७८/७९ 11/15/2021 - 13:23 PDF icon ranbang_health_post

Electronic Bids Invitation for the construction of Poka-Satbise-Jyamire-Toridanda-Kharsupani-3 No. ward office to 4 No. ward office Road

७८/७९ 08/27/2021 - 14:43 PDF icon MRM-GOODS-NCB-02-078-79.pdf

बोलपत्र दर्ता र खोल्ने मिति सच्चाइएको सम्बन्धमा

७८/७९ 08/27/2021 - 12:52 PDF icon बोलपत्र दर्ता र खोल्ने मिति .pdf

Invitation For Electronic Bid for the Supply and Delivery of Gabion Box and HDPE Pipes

७८/७९ 08/27/2021 - 12:50 PDF icon MRM-GOODS-NCB-01-078-79.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना (श्री ओमेनओस्कार निर्माण सेवा)

७७/७८ 05/24/2021 - 15:00 PDF icon received_517273692641015.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना (श्री सोमरस निर्माण सेवा)

७७/७८ 05/07/2021 - 15:48

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना (श्री आचार्य निर्माण सेवा)

७७/७८ 03/04/2021 - 13:37 PDF icon Achrya Nirman Sewa

Electronic Bids Invitation for the construction of 10 Bed Primary Hospital at Mangala-5

७७/७८ 03/04/2021 - 13:36 PDF icon Bid invitaion for 10 Bed Primary hospital.pdf

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना

७७/७८ 02/03/2021 - 11:43 PDF icon IEE suchan

Electronic Bids Invitation for Construction of Academic block for Mangala Ma Vi

७७/७८ 02/03/2021 - 11:35 PDF icon academic block for mangala ma vi.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७७/७८ 01/20/2021 - 16:16

Electronic Bids Invitation for the Upgrading of Pulchowk Pipalbot Pakhu Dhara Sirkum Tikabang Motorway

७७/७८ 01/20/2021 - 16:13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७७/७८ 12/04/2020 - 16:31

Electronic Bids Invitation for the construction of Sima-Kotrabang-Paiyunpata-Kuhun-Adharikhola-Purnagaun-Todke Model Road

७७/७८ 12/02/2020 - 13:45 PDF icon Sima todke.pdf

म्याद थप सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/06/2020 - 19:38 PDF icon म्याद थप सम्वन्धी सुचना 7.21.pdf

Electronic Bids Invitation for the construction of Poka-Satbise-Jyamire-Toridanda-Kharsupani-3 No. ward office to 4 No. ward office Road

७७/७८ 11/03/2020 - 12:53 PDF icon CCF_000192.pdf