FAQs Complain Problems

समाचार

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७८ साल अषाढ महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 07/27/2021 - 16:56 PDF icon 2078 Ashad.pdf
२०७८ साल जेठ महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 07/27/2021 - 16:52 PDF icon 2078 jestha.pdf
२०७८ साल बैशाख महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 07/27/2021 - 16:50 PDF icon 2078 baishakh.pdf
२०७७ सालको बार्षिक पञ्जिकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ताको) प्रगति विवरण ७७/७८ 06/14/2021 - 11:37 PDF icon 2077 yearly report.pdf
२०७७ साल चैत्र महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 04/26/2021 - 16:37 PDF icon Chaitra 2077.pdf
२०७७ साल फागुन महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 03/24/2021 - 16:29 PDF icon falgun 2077.pdf
२०७७ साल माघ महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 02/21/2021 - 15:29 PDF icon magh 2077.pdf
२०७७ साल पौष महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 01/20/2021 - 14:53 PDF icon poush 2077.pdf
२०७७ साल मंसिर महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 01/07/2021 - 13:04 PDF icon mangsir 2077.pdf
२०७७ साल कार्तिक महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 01/07/2021 - 13:03 PDF icon kartik 2077.pdf
२०७७ साल असोज महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 01/07/2021 - 13:02 PDF icon Ashoj 2077.pdf
२०७७ साल भदौ महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 01/07/2021 - 12:58 PDF icon Bhadra 2077.pdf
२०७७ साल श्रावण महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७७/७८ 01/07/2021 - 12:55 PDF icon shrawan 2077.pdf
२०७६/७७ सालको बार्षिक पञ्जिकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ताको) प्रगति विवरण ७६/७७ 01/07/2021 - 12:49 PDF icon 2076 yearly report.pdf
२०७६ साल फागुन महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 01/07/2021 - 12:42 PDF icon 2076 falgun.pdf
२०७६ साल माघ महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 02/19/2020 - 10:34 PDF icon २०७६ माघ महिनाको पञ्जिकरण प्रगति विवरण.pdf
२०७६ साल पुस महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 01/22/2020 - 17:42 PDF icon 2076 poush panjikaran.pdf
२०७६ साल मंसिर महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 12/23/2019 - 13:21 PDF icon mansir panjikaran report.pdf
२०७६ साल कार्तिक महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 11/24/2019 - 11:26 PDF icon २०७६ साल कार्तिक महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण.pdf
२०७६ साल असोज महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 10/24/2019 - 13:26 PDF icon 2076 Ashwin.pdf
२०७६ साल भदौ महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 10/15/2019 - 12:23 PDF icon Bhadra 2076.pdf
२०७६ साल श्रावन महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 08/27/2019 - 14:27 PDF icon Shrawan 2076.pdf
२०७५/७६ को बार्षिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 08/09/2019 - 10:57 PDF icon 2075-076 economic yearly report.pdf
२०७६ साल असार महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७६/७७ 07/23/2019 - 10:38 PDF icon Ashad 2076.pdf
२०७६ साल जेठ महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७५/७६ 06/23/2019 - 12:03 PDF icon Jestha 2076.pdf
२०७६ साल बैशाख महिनाको मासिक पञ्जिकरण प्रगति विवरण ७५/७६ 06/23/2019 - 12:01 PDF icon Baishak 2076.pdf
२०७५ साल चैत्र महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 04/21/2019 - 11:19 PDF icon Chaitra 2075.pdf
२०७५ साल फागुन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 03/21/2019 - 18:35 PDF icon Falgun 2075.pdf
२०७५ साल माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 02/24/2019 - 11:37 PDF icon २०७५ साल माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण.pdf
२०७५ साल पुष महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 01/21/2019 - 11:00 PDF icon Poush 2075.pdf
२०७५ साल मंसिर महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 01/21/2019 - 10:59 PDF icon Mangsir 2075.pdf
२०७५ साल कार्तिक महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 01/21/2019 - 10:57 PDF icon Kartik 2075.pdf
२०७५ साल आश्विन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७५/७६ 01/21/2019 - 10:53 PDF icon Ashwin Report
२०७४ सालको बार्षिक पञ्जिकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ताको) प्रगति विवरण ७४/७५ 08/13/2018 - 10:26 PDF icon 2075 yearly report.pdf
२०७५ साल जेष्ठ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७४/७५ 07/23/2018 - 11:55 PDF icon Jestha 2075.pdf
२०७५ साल बैशाख महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण ७४/७५ 07/23/2018 - 11:46 PDF icon Baishak 2075.pdf