FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि, २०८० ८०/८१ 12/04/2023 - 11:47 PDF icon पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि, 2080
मंगला गाउँपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण/निवारण सम्बन्धी स्थानीय आचार संहिता, २०८० ७९/८० 08/07/2023 - 11:02 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८०.pdf
मंगला गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ७९/८० 08/07/2023 - 10:59 PDF icon मंगला गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, 2080
मंगला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ७९/८० 07/18/2023 - 11:27 PDF icon विनियोजन ऐन, २०८०
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ७९/८० 07/18/2023 - 11:26 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०
मंगला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९ ७९/८० 04/17/2023 - 10:42 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९
मंगला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (प्रथम संशोधन सहित) ७९/८० 04/09/2023 - 11:20 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (प्रथम संशोधन)
मंगला गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७८ ७९/८० 03/21/2023 - 16:27 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७८
मंगला गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७९/८० 03/12/2023 - 15:28 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९
मंगला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 03/10/2023 - 14:39 PDF icon मंगला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९

Pages