FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मंगला गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन २०८१) ८०/८१ 07/17/2024 - 16:12 PDF icon मंगला गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन)
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन २०८१) ८०/८१ 07/17/2024 - 16:06 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतत्र सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८१
नविकरणीय उर्जा, प्रविधि जडान (बायोग्याँस, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो, सौर्य उर्जा) वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 07/17/2024 - 16:05 PDF icon नविकरणीय उर्जा, प्रविधि जडान (बायोग्याँस, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो, सौर्य उर्जा) वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
शिक्षा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 07/11/2024 - 15:44 PDF icon शिक्षा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
मंगला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 15:41 PDF icon विनियोजन ऐन, 2081
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 15:40 PDF icon आर्थिक ऐन, 2081
मंगला गाँउपालिकाको भू- उपयोग मापदण्ड २०८१ ८०/८१ 06/11/2024 - 15:04 PDF icon मंगला गाँउपालिकाको भू- उपयोग मापदण्ड २०८१
इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना ८०/८१ 06/10/2024 - 10:45 PDF icon इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना
आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन ८०/८१ 06/06/2024 - 12:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/06/2024 - 11:34 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१

Pages