FAQs Complain Problems

समाचार

मापदण्ड

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मंगला गाँउपालिकाको भू- उपयोग मापदण्ड २०८१ ८०/८१ PDF icon मंगला गाँउपालिकाको भू- उपयोग मापदण्ड २०८१
मंगला गाउँपालिकाको गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सडकहरुको मापदण्ड, २०७९ ७९/८० PDF icon मंगला गाउँपालिकाको गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सडकहरुको मापदण्ड, २०७९
मंगला गाउँपालिकाको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७७/७८ PDF icon मंगला गाउँपालिकाको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७८
मंगला गाउँपालिकाको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिने कार्यमा हुने खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७७/७८ PDF icon मंगला गाउँपालिकाको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिने कार्यमा हुने खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७८
मंगला गाउँपालिका असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ PDF icon मंगला गा.पा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०