FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मंगला गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८ ७८/७९ 06/25/2022 - 06:58 PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८
आ.व. ०७८/७९ को कार्तिक देखि पौष महिना सम्मको Proactive Disclosure ७८/७९ 03/23/2022 - 12:58 PDF icon 2078-79 kartik to poush proactive disclosure
आ.व. ०७८/७९ को श्रवाण देखि आश्विन महिना सम्मको Proactive Disclosure ७८/७९ 10/25/2021 - 12:35 PDF icon 2078-79 shrawan to asoj proactive disclosure
आ.व. २०७७/७८ को श्रावण महिना देखि पौष महिनासम्मको Proactive Disclosure ७७/७८ 03/23/2022 - 16:38 PDF icon 2077-78 Shrawan to Poush Proactive disclosure
असङ्गठीत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६ ७६/७७ 05/21/2020 - 15:26 PDF icon राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड,2076.pdf
मंगला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आ.व. ०७६/७७ को पहिलो चौमासिक सम्मको Proactive Disclosure ७६/७७ 12/19/2019 - 11:52 PDF icon सुचनाको हक.pdf
आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि मंगला गाउँपालिकाको प्रोफाइल ७६/७७ 09/24/2019 - 12:41 PDF icon http202.51.74.207recent-palika-document43005en.pdf, PDF icon http202.51.74.207recent-palika-document43005np.pdf