FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
मंगला आवधिक योजना २०७८/७९-२०८२/८३ PDF icon Mangala Periodic Plan ७८/७९
मंगला गाउँपालिका विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७ PDF icon Mangala RM Bipad Preparedness Yojana ७८/७९
मंगला गाउँपालिका दश वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना PDF icon दश वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना ७७/७८
मंगला गाउँपालिका राजश्व सुधार कार्ययोजना PDF icon Revenue Reform Action Plan ७८/७९
मंगला गाउँपालिका क्षमता विकास योजना PDF icon Capacity Development Plan ७८/७९
मंगला गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८ PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८ ७८/७९
असङ्गठीत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६ PDF icon राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड,2076.pdf ७६/७७
आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि मंगला गाउँपालिकाको प्रोफाइल PDF icon http202.51.74.207recent-palika-document43005en.pdf, PDF icon http202.51.74.207recent-palika-document43005np.pdf ७६/७७