FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (५ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:51 PDF icon वडा नं ५ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (४ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:50 PDF icon वडा नं ४ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (३ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:49 PDF icon वडा नं ३ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (२ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:47 PDF icon वडा नं २ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को तृतीय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (१ नं वडा ) ७८/७९ Monday, April 18, 2022 - 11:38 PDF icon वडा नं १ तृतीय त्रैमासिक
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (५ नं वडा ) ७८/७९ Monday, January 10, 2022 - 10:21 PDF icon वडा नं ५.pdf
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (४ नं वडा ) ७८/७९ Monday, January 10, 2022 - 10:20 PDF icon वडा न_ं ४.pdf
आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (३ नं वडा ) ७८/७९ Monday, January 10, 2022 - 10:19 PDF icon वडा नं ३.pdf

Pages