FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Thursday, July 11, 2024 - 12:08 PDF icon 2080-81 fourth trimester
आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Tuesday, April 9, 2024 - 11:33 PDF icon 2080-81 third trimester
आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Wednesday, January 10, 2024 - 15:49 PDF icon 2nd trimester social security report
आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Wednesday, October 4, 2023 - 11:47 PDF icon 2080-81 first trimester
आ.ब. २०८०-०८१ का लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम नविकरण गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ८०/८१ Wednesday, October 4, 2023 - 11:45 PDF icon 2080-81 renew list
आ.व. २०७९/८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन ७९/८० Tuesday, August 22, 2023 - 11:50 PDF icon Social Security Report Fiscal Year 2079/80
आ.व. २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० Sunday, June 25, 2023 - 19:44 PDF icon 2079-80 fourth trimester
आ.व. २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० Tuesday, April 4, 2023 - 14:25 PDF icon 2079-80 third trimester
आ.व. २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९/८० Wednesday, January 4, 2023 - 12:42 PDF icon 2079-80 second trimester
आ.व. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने लाभग्राहीहरुको विवरण (छुट भएका) ७९/८० Wednesday, January 4, 2023 - 12:40 PDF icon 2078-79 first trimester chhut

Pages