FAQs Complain Problems

समाचार

झाक्रीपानी भ्यु टावर

Read More

झाक्रीपानी भ्यु टावरबाट देखिने दृश्य

Read More

टोड्के हिल्स

Read More

Todke Resort

Read More

बाबियाचौर बजार

Read More

आर्थिक वर्ष २०७७-०८८ को निति तथा बजेट कार्यक्रम

Read More

Covid-19 संक्रमण सम्बन्धी विवरण र गतिविधीगरु

मंगला गाउँपालिका
Covid-19 संक्रमण सम्बन्धी विवरण र गतिविधीहरु

Pages

जन प्रतिनिधि

सत प्रसाद रोका
अध्यक्ष
९८६९०१४१६५
satroka17@gmail.com
Prem Kumari Chhetri
उपाध्यक्ष
९८६३२३७१३३
pemachhetri79@gmail.com

पदाधिकारी

Purna Bdr Khatri
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७६४२६४२
khatripurna53@gmail.com
सूचना अधिकारी
९८५७६४२९४२
suchanaadhikari@mangalamun.gov.np

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जिकाधिकारी / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क त्यसपछि नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र
२. बालको बुबा/आमाको नागरिकता
३. चालु आ.व सम्मको सम्पत्ति कर र मालपोत कर तिरेको रसिद
४. अस्पातलमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पातलले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

Pages

जानकारी